Scomin Sealing Tech Co., Ltd.

china.png

Xinwei Village Sanxiang Town, Zhongshang City Guangdong Province 528463
3A,12 Yongtaichang Street

www.scomin.com.cn